Visitatie door KNMT

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van onze praktijk en de geboden zorg staat, hebben we onze praktijk in februari 2017 laten visiteren. Dit is gebeurd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen.

De KNMT Praktijkvisitatie voor de mondzorg is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces in de tandartspraktijk. De focus ligt op de professionele toepassing van handelen in het vak.

Tijdens de visitatie, hebben speciaal daarvoor opgeleide tandartsen, de praktijk onder de loep genomen. Met aandacht voor onder andere:

  • Praktijkorganisatie;
  • Naleving wet- en regelgeving;
  • Voldoet de patiëntzorg aan de kwaliteitsnormen.

Na afloop van de visitatie heeft de praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen ontvangen. Met het rapport in de hand kunnen we nog verder werken aan het verbeteren van de door ons geboden kwaliteit.

Wij zijn blij dat uit de visitatie is gebleken dat onze praktijk hoog scoorde en daarmee ruimschoots voldoet aan de eisen van een professionele tandartspraktijk.