Momenteel zijn wij gesloten voor reguliere zorgverlening

Dit betekent dat uw behandeling(en) voor een controle, vulling, gebitsreiniging en dergelijke momenteel niet door kunnen gaan. De praktijk is op reguliere openingstijden telefonische wel bereikbaar voor spoedgevallen bij niet-corona patiënten.

U heeft nog een afspraak staan

De praktijk zal op een later moment contact met u opnemen om een nieuwe afspraak voor u in te plannen

U heeft een pijnklacht

Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. De praktijk zal spoedzorg waarborgen zolang dit verantwoord is. Wanneer u voor een spoedafspraak komt mag u maximaal 1 begeleider meenemen.

Onder spoed verstaan wij:

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn die niet met pijnstillers te onderdrukken is
    Mogelijk levensbedreigende ontstekingen / zwellingen

Moet u hoesten, niezen en of heeft u koorts?

Wij kunnen u dan niet in de reguliere praktijk behandelen. Neem wel telefonisch contact met ons op, zodat we u verder telefonisch kunnen informeren.

De beroepsorganisatie KNMT heeft hierover contact gehad met VWS. Verwijzing naar een ziekenhuis ligt dan voor de hand. Ook omdat ziekenhuizen beschermingsmiddelen toegewezen krijgen. Het is wel van belang dat er voor het verwijzen contact is geweest met de desbetreffende afdeling van het ziekenhuis. De KNMT is bezig om op nationaal niveau inzicht te krijgen naar welke afdeling verwezen kan worden.